Thermomax

HP200/250 vákuové solárne trubice

HP

HP

Vysoko účinný vákuový trubicový kolektor pracujúci na princípe tepelnej trubice (Heat Pipe).

  • Vákuové trubice sú pomocou pevného zberača kolektora pripojené nepriamo k solárnemu okruhu.

  • V absorbéroch jednotlivých trubíc cirkuluje teplonosné médium, ktoré sa vyparuje vplyvom slnečného žiarenia a prostredníctvom kondenzátora odovzdáva teplo médiu solárneho okruhu.

  • Systém Heat Pipe sa vyznačuje veľkou odolnosťou proti stagnácii, ktorá je garantovaná oddelenými okruhy a obmedzovačom teploty (Snap Disc) na jednotlivých trubiciach.

  • Nevýhodou je, okrem zanedbateľnej nižšej účinnosti systému, nutnosť inštalácie kolektorov výhradne vo zvislej pracovnej polohe so sklonom trubíc 20 až 70°.
HP

Umiestenie kolektorov
  1. Ideálny sklon 30 – 45 °
  2. Na plochú strechu
  3. Možnosť natočenia trubíc

Snap Disk
- ochrana kolektora pred stagnáciou


Zariadenie je otvorené a tepelný prenos prebieha, pokiaľ teplota kondenzátora nedosiahne 95 °C (HP200) alebo 135 °C (HP250).
Disk sa aktivuje, uzatvorí zariadenie a tým preruší prenos tepla do kondenzátora.
Ako náhle teplota klesne pod 95 °C alebo 135 °C, zariadenie sa opäť otvorí a znovu spustí tepelný prenos.