Thermomax

DF100 vákuové solárne trubice

DF

DF

Vysoko účinný vákuový trubicový kolektor pracujúci na princípe priameho prietoku (Direct Flow).

  • Vákuové trubice sú pomocou pevného zberača kolektorov pripojené priamo k solárnemu okruhu. V trubiciach aj solárnom okruhu cirkuluje spoločné teplonosné médium.

  • Systém Direct Flow sa vyznačuje veľmi vysokou účinnosťou a kolektory môžu byť montované v ľubovoľnej pracovnej polohe vrátane vodorovného, umiestenia na fasáde objektu.

  • Nevýhodou je väčšia citlivosť na návrh a dimenzovanie systému, ktorý je v prípade veľkých výkyvov v odbere tepla náchylný ku stagnácii. Tento systém je vhodný pre aplikácie, ktoré zaručujú odber prebytočného tepla (napr. bazén).
DF

Umiestenie kolektorov
  1. Ideálny sklon 30 – 45 °
  2. Na plochú strechu
  3. Možnosť natočení trubíc
  4. Vodorovný ideálny sklon
  5. Horizontálny na fasáde
  6. Na plochej streche
  7. Zvislá inštalácia